Popüler Hemşirelik Programları

Hemşirelik heyecan verici bir meslektir ve sağlık sektöründe en hızlı ilerleyen dallardan biridir. Hemşireler doktorlarla birlikte veya tek başlarına çalışabilmektedirler ve iş olanağı çok fazla olan bir meslektir. En iyi üniversiteler, tıp okulları ve diğer eğitim kurumları lisans, lisansüstü ve bireysel kurslar olmak üzere hemşirelik okumak için farklı yerlerde ve türlerde eğitim olanakları sunmaktadırlar. Hemşirelik programlarının ders programı hem sınıf içi hem de pratik eğitim içermektedir ve hemşireleri en yüksek eğitim düzeyine hazırlamaktadır. Eğitim programları hemşirelik mesleğinin değişen taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler toplum, aile ve bireylerin sağlığını koruma ve tedavi uygulamak için tanı, değerlendirme ve tedavi becerileri öğrenecekler ve kendilerini geliştireceklerdir. Hemşirelik içerisinde de ebelik, çocuk hemşireliği, genel hemşirelik, ruh sağlığı hemşireliği ve yönetim gibi birçok popüler uzmanlık alanı bulunmaktadır. Eğitim programları full time ya da part time olarak sunulmaktadır. Eğitim programının esnek olmasını isteyen öğrenciler için de online ve uzaktan eğitim seçenekleri bulunmaktadır. Aşağıda listelenmiş en popüler hemşirelik programlarına göz atın ve üniversitelerin kabul ofislerinden doğrudan bilgi almak için online formu doldurun!

Yeni eklenen Hemşirelik programları

Üniversiteler Türkiye

Konumu değiştir

Hemşirelik nedir?

Hemşirelik bireylerin, toplumun ve genel nüfusun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalıkları tedavi etme, hastalıklardan doğan acıları hafifletme, yaralanmaları ve hastalıkları önleme gibi konular üzere alınan eğitimdir. Üniversiteler, tıp fakülteleri, hastane tabanlı hemşirelik okulları ve diğer eğitim kurumları birçok hemşirelik programı sunmaktadır. Lisans düzeyinde, öğrenciler genellikle fen bilimleri lisans derecesi altında lisans programlarına kayıt yaptırabilmektedirler. İki yıllık ön lisans Hemşirelik programları (ADN) ve diploma programları da lisans eğitimine geçmek için sıkça tercih edilen programlar arasındadır. Lisansüstü düzeyde, yüksek lisans Hemşirelik programları da öğrencileri ileri düzey hemşirelik, hemşirelik eğitmeni ya da yöneticilik gibi pozisyonlara hazırlamaktadır. Hemşirelik doktora programları ise araştırma odaklıdır ve mezunlarını eğitmenliğe, akademisyenliğe hazırlarken, Hemşirelik uygulamalı doktora programları (DNP) klinik uygulama ve liderlik gibi alanlara hazırlamaktadır. Ayrıca, hemşirelik alanında sağlık çalışanları ve öğrenciler için tasarlanmış kariyer geliştirmeye veya sağlık eğitimine geçişe olanak sağlayan birçok kurs bulunmaktadır.

Hemşirelik derecesi almanın avantajları nedir?

Hemşirelik rağbet gören bir uzmanlık alanıdır ve bu mesleğin en büyük avantajı istikrarlı bir sektör içerisinde bulunmasıdır. Hemşireler profesyonel kariyerlerine başka mesleklere nazaran çok kısa sürede başlayabilirler ve birçok farklı ortamda çalışma olanakları vardır. Hemşirelik alanında kariyer yapmanın, iş odaklı kariyer mesleklerine göre birçok avantajı vardır. Hemşirelerin insanlara yardım etme ve onları rahatlatma olanakları vardır ve bu nedenle keyifli bir kariyerleri olabilmektedir.

Hemşirelik programında ne okunur?

Hemşirelik programlarında öğrenciler fizyoloji, anatomi, kimya, mikrobiyoloji, beslenme, psikoloji ve diğer sosyal ve davranışsal bilim dersleri almaktadırlar. Hangi dersleri seçeceğiniz programın türüne ve uzmanlık alanınıza göre değişmektedir. İleri düzeyde kayıtlı hemşire olmak için, temel hemşirelik eğitiminin ve lisans almanın yanı sıra klinik uygulamalı eğitimde gerekmektedir. Hemşirelik mesleğinde en popüler uzmanlık alanlarından bazıları, ebelik, diş hekimi asistanlığı, anestezi hemşireliği, çocuk hemşireliği, acil servis hemşireliği, evde bakım hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, cerrah asistanlığı, hemşire yönetimi, sağlık bilişimi olarak sıralanabilir.

Hemşirelik okuyarak nasıl bir kariyer elde edebilirsiniz?

Hemşireler birçok sağlık kurumunda çalışabilmektedirler: hataneler, özel klinikler, bakım evleri, poliklinikler, tıp merkezleri, halk sağlığı merkezleri ve okulların revirleri. İlk anda akla gelmeyecek kamp, kimsesizler evi, turistik bölgeler ve sport klüpleri gibi birçok farklı yerde de çalışabilmektedirler. Hemşireler eğitim seviyelerine göre farklı uzmanlık alanlarını seçebilir ve farklı işlerde çalışabilirler. Örneğin, hemşireler fiziki muayene yapabilir, ilaç yazabilir, yaralılara müdahale edebilir ve sağlıklı olmanın önemini anlatabilir ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Hasta bilgilerini yorumlayarak diğer sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışarak tedavi yöntemlerini uygulayabilirler. Bazı hemşireler araştırma bazlı bir kariyer tercih ederek hastaların sağlıklarını geliştirme üzerine çalışabilmektedirler.

Hemşirelik eğitiminin ücreti nedir?

Hemşirelik eğitiminin maliyeti eğitim alacağınız ülkeye, üniversiteye, program türüne ve önceki iş deneyimlerinize bağlı olarak farklılık gösterecektir. Devlet ve özel kurumlardan eğitim masraflarınızı karşılamak üzere alabileceğiniz burslar ve hibeler bulunmaktadır. Bazı hemşirelik okulları online olarak tamamlanan programlarda indirim yapmaktadır.

Neden online hemşirelik derecesi?

Teknolojik gelişmeler ve online öğrenmenin sürekli gelişip ilerlemesi sayesinde, online eğitim her geçen gün daha fazla tercih edilen bir eğitim türü olmaya başlamıştır. Birçok öğrenci hemşirelik eğtimini online olarak tamamlamayı tercih etmektedir çünkü öğrencilere istedikleri zamanda ve yerde eğitim alma fırsatı sunarak tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Fakat hemşirelik eğitimi genellikle uygulamalı olduğundan, online programların bir çoğu klinik olmayan online eğitimle sağlık kurumlarında alınan uygulamalı eğitimlerin karışımıdır.